Mida tähendab tõlketeenus

Tõlketeenus - kliendi konkreetsele eesmärgile suunatud tõlkimisprotsess, mille väljundiks on kirjalik tõlge.

Kirjaliku tõlke teenus hõlmab lisaks tõlkimisele ka teksti väljastamisülevaatust, vastavalt kokkuleppele ka sisulist ja erialast toimetamist.

Kirjaliku tõlkimise saab üldjoontes jagada kahte valdkonda: ilukirjandustõlge ja tarbetõlge.

Tarbetõlge - lähtekeeles esitatud teave väljendatuna sihtkeeles, mis hõlmab laiahaardelist teemaderingi (ärikirjavahetusest kuni ülispetsiifiliste erialatekstideni) ning mille esitamisstiil ja -täpsus sõltuvad kliendi poolt määratavast tõlketeksti kasutuseesmärgist.

Loe edasi

Ausum on ladinakeelne sõna, mis tõlkes tähendab julget ettevõtmist, ka riski; eesti keeli on ausum ju ilusa kõlaga sõna ja sõna tüveks on kas au või aus.